EMPRESA

CÁRNICAS VALL DE BAS és una empresa fundada l’any 1974 amb una àmplia experiència en la cria, selecció i el sacrifici de bestiar boví. Per aconseguir un producte de la màxima qualitat, controlem l’origen dels nostres animals i ens assegurem que tinguin una alimentació sana, equilibrada i lliure d’elements perjudicials per a la posterior alimentació humana. Totes les instal·lacions de l’empresa han sigut modernitzades i renovades. CÁRNICAS VALL DE BAS compta amb un modern complex industrial integrat per un escorxador i càmeres frigorífiques per a poder servir als seus clients amb la màxima qualitat, rapidesa i eficàcia.

“Eficàcia basada en la traçabilitat des del naixement fins al sacrifici.”